Thái Bình: 9 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,6%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh Thái Bình trong 9 tháng đầu năm 2023 tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành khai khoáng, chế biến, chế tạo, truyền tải và phân phối điện đều tăng. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước, nhưng một số sản phẩm giảm mạnh như khí tự nhiên dạng khí. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 6,1% so với tháng trước và tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/thai-binh-9-thang-chi-so-san-xuat-cong-nghiep-tang-126-277568.html

4 Likes

Điều chỉnh tỷ giá lãi suất có thể có tác động lớn đến thị trường chứng khoán.

Hiểu biết về tình hình tài chính toàn cầu có thể giúp đầu tư thông minh.

Tôi luôn học hỏi từ các chuyên gia và nhà đầu tư kinh nghiệm.

Các chỉ số kinh tế thường được theo dõi một cách cận thận.

Sự đa dạng hóa giúp giảm thiểu tác động của biến động thị trường.

Làm thế nào để đánh giá giá trị thực sự của một cổ phiếu?

Các sự kiện quốc tế có thể tạo ra biến động trên thị trường chứng khoán.

Sự biến động của tiền tệ có thể ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu.

Sự đánh giá của các chuyên gia về thị trường có thể thay đổi theo thời gian.

Xu hướng lãi suất cơ bản có thể có tác động lớn đến giá cổ phiếu.

Các quỹ đầu tư có thể là một cách tốt để đa dạng hóa danh mục.

Thị trường chứng khoán như thế này là ổn định để lên tiếp đấy

Cơ hội đầu tư luôn tồn tại trên thị trường, nhưng phải biết bắt đầu khi nào.

Tôi thường xem xét tỷ lệ P/E để đánh giá giá trị của một cổ phiếu.

Các công ty đang tham gia vào IPO thường thu hút sự chú ý của nhà đầu tư.

Học được nhiều từ việc theo dõi thị trường chứng khoán.

Các yếu tố tài chính của một công ty cần được xem xét kỹ lưỡng.

Sự thay đổi trong tình hình chính trị thế giới có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Chứng khoán là một phần quan trọng của việc tiết kiệm hưu trí.