Tham lam và sợ hãi

Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, sợ hãi khi người khác tham lam. Vậy:
:white_check_mark: Ngày mai tham lam hay sợ hãi?
:white_check_mark: Nên tham lam dòng nào, sợ hãi dòng nào?

Đoạn này các dòng có câu chuyện thì phi nước đại, các cổ khác thì giảm để bù trù, tổng lại VNINDEX vẫn sideway. Vậy nên lựa dòng mà chơi, tôi ưu tiên 3 dòng cổ phiếu:

  1. Bank với việc sắp đến mùa chia giấy
  2. Chứng khoán với những câu chuyện tăng vốn và mở thanh khoản
  3. Thép với sự tăng giá của nguyên liệu đầu vào cũng vấn đề cắt giảm sản lượng ở Trung Quốc
    Tóm lại thị trường vẫn khỏe, cứ “mua đỏ bán xanh” đúng trọng tâm là thắng!

Xem thêm tại:

Anh chị em vào group trao đổi thêm nhé: https://bom.to/hmnKs040O

Quất cuối tuần trước và nay luôn rồi bác! Bank và thép.

nay xúc được đầu giờ ko bác

Đầu giờ nay vẫn xúc được ctg mbb hsg giá đẹp bác ah

1 Likes

Mai mua dc gì ko bác

Vẫn bank với thép là bền, nhưng canh nhịp chỉnh vào bác ơi. HPG năm nay sẽ rực rỡ, thép cán nóng ngày càng tăng giá.

Bank HDB TPB MBB CTG
thép HPG
chứng VND

1 Likes

Bank với thép thổi ác thật đấy,đợi từ năm ngoái không hạ nhiệt để vào.