Tháng 10, TNG lãi sau thuế 18 tỷ đồng

Công ty CTCP Đầu tư và Thương mại TNG ( HNX: TNG ) vừa công bố báo cáo tài chính riêng tháng 10/ 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 18 tỷ đồng. Doanh thu thuần tháng 10 của TNG đi ngang 568 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng giá vốn hàng bán giảm 3%, dẫn đến lãi gộp tăng 14%. TNG ước doanh thu 10 tháng vượt trên 6,.000 tỷ đồng, hoạt động xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu chiếm 98%. TNG đã phải chấp nhận các đơn hàng có biên lợi nhuận thấp để duy trì sản lượng và đảm bảo việc làm cho công nhân. TNG tập trung vào các sản phẩm may chủ lực, tìm kiếm các đơn hàng may xuất khẩu và đầu tư hệ thống trang thiết bị sản xuất hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
Sau khấu trừ chi phí, TNG lãi sau thuế 18 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/thang-10-tng-lai-sau-thue-18-ty-dong-737-1123865.htm