Tháng 3.2023 - cần chú ý những gì?

:boom:Tổng kết thông tin vĩ mô trong tuần:

  • Chỉ số sản xuất PMI tháng 2 của Việt Nam đã tăng trở lại, qua đó báo hiệu sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất sau 3 tháng liên tiếp suy giảm.
  • Tuy có sự chậm lại của dòng vốn FDI trong ngắn hạn nhưng có sự cải thiện về tốc độ giải ngân.
  • Hoạt động xuất nhập khẩu sụt giảm nhưng đã có tín hiệu phục hồi.
  • Giải ngân đầu tư công là động lực chính trong năm nay khi chiếm gần 10% GDP danh nghĩa.
  • Áp lực lạm phát tiếp tục gia tăng.

:pushpin:Một số thông tin cần theo dõi trong Tháng 3.2023:

  • Tăng trưởng bán lẻ tháng 1 ngày 06/3;
  • Tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng GDP quý 4/2022 vào ngày 08/3;
  • Quyết định lãi suất của ECB vào ngày 16/3 (thị trường kỳ vọng: +50bps);
  • Quyết định lãi suất của FED vào ngày 22/3 (thị trường kỳ vọng: +25bps);
  • Tỷ giá USD/VND và lãi suất điều hành từ NHNN.