Tháng cuối năm VNINDEX sẽ vượt 1150. Top cổ phiếu nên mua để ăn tết

, , ,
  1. BĐS: DIG giá 25x - Target 28.5
  2. Chứng khoán: VIX giá 16x - Target 19.2
  3. Cảng biển: PVT giá 26x - Target 30/ HAH giá 36x - Target 40


Giá cảng biểm tiếp tục đà tăng mạnh. Hiện tại giá cảng biển đã hồi phục 140% từ đáy
Kỳ vọng sóng cảng biển nhịp tới sẽ xuất hiện.Blantic dry đó là cước vận chuyển hàng khô (rời), Còn chỉ báo cươc vận chuyển hàng lỏng không tăng mấy. PVT nhận thấy tiềm năng này nên đầu tư tàu hàng rời từ 16 lên 22%.
Tức là tăng tỷ trọng mảng này lên, đó là key thơm nhất của PVT. Các năm tới khi đội tàu khủng + Giá cước cao. PVT vào sóng