Tháng năm

Rợp trời hoa phương đỏ
Hàng Q đại ca sẽ ko có KC
Chỉnh rũ gà xong là phi
Các ae canh bắt đáy lồi mồm
Chỉ có Q đại ca mới đem lại ấm no thôi

1 Likes

ART
Áo
Rách
Toang :rofl:
tuần sau bắt đáy nhé các ae

Hết xèng, ôm ẻm từ lời 30% giờ sang âm 10% dồi

1 Likes

Tuần sau A muc …ART vọt lên có lãi thì chốt ngay em nhé

1 Likes

Chốt chứ ko chờ x2 tkhoan hở anh

1 Likes

Em ăn dày hơn cả Anh :smile:

Tuần sau A múc
ART sẽ vọt lên :rofl:
Em nhớ ra hàng thoát kẹp nhá :rofl:

1 Likes

Vâng, chúc anh lồi mồm toác mỏ

1 Likes

Quyết đại hiệp sẽ làm giáo chủ Minh Giáo, phong cho bác mập làm 1 trong tứ đại hộ pháp, hộ ngay con ART :beer:

1 Likes

Anh ơi, múc giùm luôn cả họ flc ros amd giúp em luônnnn

1 Likes

:rofl:
Em kẹp nhiều thế á

Áo
Rách
Toang
Mai mà Quần Cũng Rách là nuy :rofl:

Múc chưa :rofl:

1 Likes

Vầng, kẹp cả họ :((((

1 Likes

Chúc mừng bác nhé , nó Art quá :beer:
múc trước Lễ rồi bác chứ giờ k có múc gì nữa

1 Likes