Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Chương trình đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đang thu hút và mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, với hơn 9.600 lao động tỉnh Thanh Hóa đã đăng ký dự tuyển. Tính riêng 9 tháng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã đưa được hơn 10.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó thị trường Hàn Quốc là 1.236 người. Thu nhập của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ngày càng tăng, hàng năm số tiền người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc gửi về tỉnh chiếm trên 35% tổng số tiền của lao động toàn tỉnh đi lao động nước ngoài gửi về cho gia đình. Tỉnh Thanh Hóa đã có 10.021 lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ( đạt 200,4% kế hoạch năm và bằng 126,2% cùng kỳ năm 2022 ). Lao động đi làm việc ở nước ngoài tập trung vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc.

Thông tin chi tiết: https://congthuong.vn/thanh-hoa-chuong-trinh-xuat-khau-lao-dong-han-quoc-thu-hut-nguoi-lao-dong-286707.html