Thanh Hoá: Sau 10 năm quy hoạch, KDC 700 tỷ được chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án Khu dân cư thuộc Khu đô thị Đông Hương, TP. Thanh Hóa có tổng diện tích sử dụng đất 1,95ha, được chấp thuận chủ trương đầu tư qua đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2013 đến nay. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện 36 tháng, quy mô dự án xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước 205 căn nhà ở liền kề, dân số dự kiến khoảng 900 người. Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhà đầu tư được quyền khai thác, kinh doanh các hạng mục công trình đã xây dựng và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản lý hạ tầng kỹ thuật Dự án. Khu đô thị Đông Hương có tổng diện tích khoảng 391ha, với tính chất là khu đô thị mới, khu quảng trường trung tâm văn hóa và là một trong các khu trung tâm vui chơi, giải trí, thương mại của TP. Thanh Hóa.

Thông tin chi tiết: https://vietnamfinance.vn/thanh-hoa-sau-10-nam-quy-hoach-kdc-700-ty-duoc-chap-thuan-chu-truong-dau-tu-20180504224291681.htm