Thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu

Dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư.

Chiều 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Một trong những điểm mới được quy định trong dự thảo lần này là chính sách thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, pháp luật hiện hành của Việt Nam chưa có quy định về việc thành lập, hoạt động đối với Khu thương mại tự do. Trong khi đây là mô hình kinh tế phổ biến và rất được chú trọng trên thế giới để thúc đẩy thương mại quốc tế và thu hút FDI, nhiều nước đã thành công với mô hình này như Trung Quốc, EU, Singapore, Hàn Quốc...

Đà Nẵng đề xuất thí điểm thành lập Khu thương mại tự do

“Trên cơ sở nghiên cứu một số mô hình khu thương mại tự do thành công trên thế giới và kết hợp hài hòa với các mô hình kinh tế tương đồng đã có sẵn khung cơ chế, chính sách trong hệ thống pháp luật Việt Nam, dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gắn với Cảng biển Liên Chiểu để thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách nhằm mục tiêu thu hút đầu tư”, ông Dũng nêu.

Qua đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng là khu chức năng, có ranh giới địa lý xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng các khu chức năng được phân cấp cho UBND Thành phố. Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất và các ưu đãi khác tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng được áp dụng như Khu kinh tế.

“Các doanh nghiệp trong Khu thương mại tự do được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan. Ban quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Đà Nẵng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Khu thương mại tự do Đà Nẵng có thẩm quyền thực hiện quản lý theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”, trên các lĩnh vực”, Bộ trưởng cho hay.

Với các nội dung tại dự thảo Nghị quyết nêu trên, cơ quan soạn thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2024) theo trình tự thủ tục rút gọn tại một kỳ họp Quốc hội.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, đây là chủ trương lớn, cần thiết và cho rằng, đề xuất của thành phố thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nếu thực hiện thành công sẽ tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và của vùng. Đây cũng là mô hình được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban này lưu ý, chủ trương thành lập khu thương mại tự do đã được quy định tại Kết luận của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để triển khai chủ trương trên, Thường trực Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát để quy định rõ trong Dự thảo Nghị quyết về khái niệm, mô hình tổ chức; chính sách phát triển và quản lý nhà nước; phương án phát triển Khu thương mại tự do…

Liên quan đến mức ưu đãi, thời gian miễn, giảm tiền thuê đất, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung đánh giá rõ hơn tác động của chính sách đến tình hình thu ngân sách địa phương để làm căn cứ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Về chính sách ưu đãi thuế, Thường trực Ủy ban nhất trí với dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, để bảo đảm căn cứ trình Quốc hội xem xét, quyết định, đề nghị đánh giá cụ thể hơn về tác động của chính sách đến thu ngân sách, sự cần thiết, tính hiệu quả chính sách mang lại, đặc biệt khi Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị có quy định yêu cầu bảo đảm tính trung lập của chính sách thuế.

Kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, về Khu thương mại tự do, nhiều ý kiến đồng tình, song lưu ý, cần tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, đánh giá tác động các chính sách tại Khu thương mại tự do.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chính sách thí điểm, đồng thời đề nghị tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7.

Luân Dũng-Link gốc

https://tienphong.vn/thanh-lap-khu-thuong-mai-tu-do-da-nang-gan-voi-cang-bien-lien-chieu-post1637100.tpo