Thanh niên KVT nỗ lực trong công tác tiếp nhận vận hành Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải

Đoàn cơ sở Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu ( KVT ) đã tổ chức hội thảo "Thanh niên với công tác tiếp nhận, vận hành kho LNG Thị Vải và thực hiện công trình thanh niên". Hội thảo nhằm giúp cho các đoàn viên thanh niên KVT hiểu rõ thêm về LNG - trách nhiệm và vận hội mới đối với Tuổi trẻ PV GAS/ KVT. Kho LNG 1 MMTPA Thị Vải được khởi công xây dựng vào ngày 28/10/2019 với tổng vốn đầu tư gần 300 triệu USD, do PV GAS làm chủ đầu tư. Sau gần 4 năm, tại Kho cảng PV GAS Vũng Tàu đã hiển hiện công trình LNG "lịch sử" đầu tiên, lớn nhất và hiện đại nhất của Việt Nam, có bến cảng có thể tiếp nhận tàu chuyên chở LNG trọng tải đến 100...00 DWT, bồn chứa có dung tích tồn trữ 180.

Thông tin chi tiết: https://diendandoanhnghiep.vn/thanh-nien-kvt-no-luc-trong-cong-tac-tiep-nhan-van-hanh-kho-lng-1-mmtpa-thi-vai-254676.html