Thành viên đội cá mập sắp chào sàn

Gelex Electric có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và là subholding quản lý mảng sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực thiết bị điện của Gelex.

8/3 chào sân upcom chắc trần hết tuần