Tháo cống

Nhầm
Cống tháo mới đúng
Ảo lắm dồi

2 Likes

C I K ok

Thật ra chỉ kéo mấy dòng chính để kéo vnindex thôi anh chứ thị trường điều chỉnh gần 2 tháng rồi anh

1 Likes