Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Phước Thiện, đã gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu gạo để giải quyết những khó khăn và vướng mắc trong việc thu mua lúa gạo nguyên liệu. Ông Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam ( Vinarice ), cho biết công ty cũng gặp khó khăn trong thu mua lúa nguyên liệu do sự liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với người nông dân chưa chặt chẽ. Ngoài ra, đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng thông tin với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp về nhiều khó khăn như thiếu lực lượng thu mua lúa gạo nguyên liệu trực tiếp từ nông dân, phải thu mua gián tiếp qua "cò lúa", thương lái, và khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-xuat-khau-gao/315714.html