Thảo Luận Chứng khoán Việt Nam - Chứng khoán nước ngoài

Thị trường này khốc liệt khi up trend đánh đâu thắng đó khi downtrend thì thảm khốc mong 500 a,e đóng góp ý kiến thảo luận cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.Chủ đề mình gôm:

  • Chứng Khoán Việt Nam - Vay và cho vay - Đầu tư và đầu cơ.
  • Chứng Khoán Nước Ngoài - Cổ phiếu - Hàng hóa - Tiền Tệ - CDF.