Thảo luận FED tăng lãi suất trong tháng tới

Theo CME “Fed Watch”: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 5 là 10,9% và xác suất tăng lãi suất 25 bps là 89,1%; xác suất duy trì lãi suất ở mức hiện tại vào tháng 6 là 8%. Xác suất tăng lãi suất tích lũy 25 bps là 68,6% và xác suất tăng lãi suất tích lũy 50 bps là 23,4%.