Thảo luận về các siêu cổ

Có ai đang nắm giữ LIG, TDH, TTB, PSI giống e ko

1 Likes

đang năm LIG cùng bác

psi nhé

Giống 2 mã, có chia sẻ gì không @ngochoan1978?