Thêm chỉ dẫn cho việc khởi động lại Dự án sân bay Phan Thiết

UBND tỉnh Bình Thuận đã có thêm chỉ dẫn liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng với CTCP Rạng Đông và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư mới cho Dự án BOT Cảng hàng không Phan Thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 9513/ BKHĐT - QLĐT gửi UBND tỉnh Bình Thuận liên quan hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án BOT Cảng hàng không Phan Thiết. Dự án này được quy định trong Luật PPP, hợp đồng dự án được ký kết trước ngày luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng Dự án. UBND tỉnh Bình Thuận cần rà soát các trường hợp và điều kiện, thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án trước thời hạn theo quy định của hợp đồng và căn cứ các quy định nêu trên của Luật PPP, Bộ luật Dân sự để xem xét chấm dứt hợp đồng Dự án trước thời hạn.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/them-chi-dan-cho-viec-khoi-dong-lai-du-an-san-bay-phan-thiet-post334298.html