Thêm loạt dự án FDI đổ bộ Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án FDI mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 156 triệu USD, tăng vốn 217 triệu USD và tăng vốn gần 872 tỷ đồng. Các dự án này bao gồm Freudenberg & Vilene International Việt Nam - Long Thành, K - Upa Vina, Ryder Industries Việt Nam, SLP Park Lộc An Bình Sơn. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ và nội dung đã đăng ký.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/them-loat-du-an-fdi-do-bo-dong-nai-2024212142725470.htm

11 Likes