Thêm nhiều phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đóng cửa

Ngân hàng TMCP Sài Gòn ( SCB ) đã thông báo đóng cửa 4 phòng giao dịch tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai và Long An. Các phòng giao dịch này đã chấm dứt hoạt động của nhiều phòng tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội trong tháng 10 và đầu tháng 11. Tổng cộng, từ đầu tháng 6 đến nay, SCB đã thông báo đóng cửa tổng cộng 33 phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố.

Thông tin chi tiết: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/them-nhieu-phong-giao-dich-cua-ngan-hang-tmcp-sai-gon-scb-dong-cua-i350756/