Thêm "xanh" chuối Việt

Một người đàn ông tên Bùi Khánh Dũng đã giới thiệu một công ty sản xuất sợi chuối tại xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Nội, Việt Nam. Anh ta cho biết rằng cây chuối ở Việt Nam là một loại cây dễ trồng, dễ chăm, sản lượng tốt. Tuy nhiên, cây chuối ở Việt Nam trước đây chỉ được sử dụng để lấy quả, một số ít được tận dụng lá khô, lá tươi, hoa tươi; còn thân chuối gần như chặt bỏ.
Anh ta hy vọng rằng các sản phẩm từ cây chuối có thể tạo ra các sản phẩm sạch, có lợi nhất cho người tiêu dùng. Anh ta đã tìm thấy cơ sở sản xuất của mình tại HTX Khai Thái và đã giới thiệu một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây chuối.

Thông tin chi tiết: https://bnews.vn/them-xanh-chuoi-viet/323408.html

9 Likes