Theo các bác dịch covit bùng phát, cách ly ở nhà thì online làm gì cho đỡ chán

Lại giống mấy lần trước , dich covit bùng phát phải cách ly ở nhà, vậy thì chỉ có lên online tiêu khiển…

như vậy không có việc làm , không đi đầu tư liệu có buồn buồn lên chơi chứng khoán không nhỉ ??

có khi nào chính việc ở nhà buồn buồn , lên đặt lệnh online chứng khoán, tiền lại vào chứng khoán cuồn cuộn như lần trước không !!!

mấy lần trước là thế, nhưng không biết lần này thế nào :rofl: :rofl: :rofl:

nhưng quả khớp 20 ngàn tỷ hôm nay kinh thật, tiền vẫn mạnh lắm

bác cầm hết tiền mặt rồi thì nói thế nào chả được , nhiều bác còn kẹp lắm

giờ này ai chơi chứng, về 900 tính tiếp nha !
sẽ mua SSI khi về 18, VND 15

em hô hào bắt fl thì bắt được mã nào rồi,có dự định tương lai hông