Theo dấu dòng tiền cá mập 02/04: Tự doanh và khối ngoại giao dịch trái chiều nhưng đồng thuận bán ròng STB

Phiên giao dịch ngày 02/04, trong khi tự doanh mua ròng hơn 73 tỷ đồng, khối ngoại lại bán ròng hơn 574 tỷ đồng.

Diễn biến tự doanh trong 5 phiên liên tiếp

Trong phiên 02/04, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được tự doanh mua ròng nhiều nhất, hơn 160 tỷ đồng, chênh lớn so với nhóm cổ phiếu BID (gần 25 tỷ đồng), MBB (gần 20 tỷ đồng)...

Ngược lại, STB là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất, hơn 76 tỷ đồng. Xếp sau là cổ phiếu TCB, bị bán ròng gần 51 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua-bán mạnh nhất phiên 02/04
Diễn biến khối ngoại trong 5 phiên gần nhất

Phiên 02/04, khối ngoại mua ròng nhiều nhất cổ phiếu TCB gần 190 tỷ đồng và cổ phiếu PVS gần 162 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu STB bị bán ròng nhiều nhất, hơn 283 tỷ đồng. Xếp sau là cổ phiếu chứng khoán VCI và SSI bị bán ròng mạnh nhất, lần lượt ghi nhận 224 tỷ đồng và 156 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu khối ngoại mua-bán ròng mạnh nhất phiên 02/04

Kha Nguyễn

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/theo-dau-dong-tien-ca-map-0204-tu-doanh-va-khoi-ngoai-giao-dich-trai-chieu-nhung-dong-thuan-ban-rong-stb-830-1172794.htm