Theo dấu dòng tiền cá mập 18/09: Tự doanh và khối ngoại bán ròng hơn 337 tỷ đồng?

Phiên 18/09, tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại đồng loạt bán ròng với giá trị lần lượt 74 tỷ đồng và gần 263 tỷ đồng.

Đối với tự doanh, khối này tập trung bán mạnh MWG với hơn 21 tỷ đồng. Ngược lại, HTP là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với gần 117 tỷ đồng.

Đối với khối ngoại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với hơn 43 tỷ đồng. Trong khi đó, VIC được khối này mua ròng nhiều nhất với 78 tỷ đồng.