Theo dấu dòng tiền cá mập 20/11: Tự doanh và khối ngoại đồng loạt mua ròng

Trong phiên giao dịch ngày 20/ 11, khối tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại đồng loạt mua ròng, trong đó khối tự doanh mua ròng 132 tỷ đồng. Khối ngoại mua thêm hơn 455 tỷ đồng, đặc biệt là 2 mã EVF và EIB, giá trị lần lượt là 57 tỷ đồng và gần 53.6 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại mua hơn 179 tỷ đồng chứng chỉ quỹ của VFMVN Diamond và FUESSVFL của quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD, giá trị hơn 50 tỷ đồng. VRE, VNM, VHM, đều bị bán trên 30 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://vietstock.vn/2023/11/theo-dau-dong-tien-ca-map-2011-tu-doanh-va-khoi-ngoai-dong-loat-mua-rong-830-1123614.htm