Theo kinh nghiệm Logistics, một phiên bay 50 điểm nữa sẽ là cơ hội

cần một phiên bay 50 điểm nữa.

maybe

MỚi sáng nó cho bay hơn 60 điểm rồi :smiley:

1 Likes

Sáng mở mắt ra đã lau sàn r bác k cần phiên nữa đâu :unamused:

1 Likes

:smiley: