Theo thống kê từ năm 2014 đến nay vào ngày sinh Nhật bác thì năm nào thị trường chứng khoán cũng tăng

Theo thống kê từ năm 2014 đến nay vào ngày sinh Nhật bác thì năm nào thị trường chứng khoán cũng tăng

1 Likes

lái cũng nể ngày sn của bác chứ

Lại giống năm nào sn Bác cũng về lô cả đề = )))))

1 Likes

Hôm nay và ngày mai , bọn short PS , bọn Cty CK lôi kéo NĐT đi short PS sẽ đi nhảy cầu hết ! Chúng nó quen kiểu chơi cờ bạc rồi !

1 Likes

chắc cũng đúng nữa

Các cụ tổng vẫn kính nể Bác lắm nên vui vẻ xông xênh với dân 1 hôm hay sao ấy haha =)))

1 Likes

chắc thế .cũng phải nể chứ bác nhỉ . ko xanh thì cũng chỉ giảm nhẹ .nhưng xanh cao .chơi ck hệ tâm linh hahea

1 Likes

tỷ lệ ck ngày sn bác luôn xanh