THG cổ phiếu giá rẻ còn sót lại trong bão giá

Đúng là giá rẻ còn sót lại…

1 Likes

Kg giảm theo TT, còn tăng vượt đỉnh!