Thị trường bám sát plan đầu năm 2023. Chuẩn bị chinh phục đỉnh củ

Những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã sợ khi thị trường nhúng 1 phát về dưới 1000 và họ nghỉ thị trường hồi lên là để sập. Và thế họ chờ về 900-950 xong lên 1100 họ nhận ra mình đã sai và bắt đầu mua đuổi . Mình đã cập nhật cho mng bán lúc 1080 và mua ở 1000 rất nhiều rồi.

1 Likes