Thị trường cần chậm lại

– Vnindex đã tạo ra vùng đi ngang vài phiên trong đó có 2 phiên bán mạnh vol lớn. Hiện nay đã xác nhận kết thúc một giai đoạn tăng nóng hiếm có

– Tuy nhiên như vậy là quá nhanh không đủ để cá mập ra hàng, 1099 chỉ là “đỉnh tạm” và đợt điều chỉnh, đi ngang là để cân bằng khi thị trường đã tăng sốc vào vùng quá mua, ở đó cầu không chấp nhận theo. Càng về gần 1000 thì càng dễ được cầu chấp nhận và thị trường sẽ cân bằng hơn

– Dòng tiền to của các cá mập thời gian qua đổ vào rất nhiều, và chưa thực sự rút ra nên không có chuyện giảm quá sâu. Mà đây là xác nhận kết thúc giai đoạn tăng nóng, điều chỉnh, thay máu để CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐI TỪ TỪ

Sau khi cân bằng, kỳ vọng vẫn sẽ hướng đến 11xx nhưng sẽ phải đi chậm và dòng tiền sẽ luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu
trong khi vùng dưới mới cho nhiều lợi nhuận

Nói chung là thị trường giống tích lũy hơn là phân phối