Thị trường cần một sự điều chỉnh lành mạnh ở đây

Theo tính toán của bần đạo thì thị trường phải có một sự điều chỉnh lành mạnh ở đây. Sau vài phiên giao dịch cây gậy và củ cà rốt, chẳng lẽ nào được ăn thật?

  1. Thị trường sẽ không giảm mạnh, không phải vì ý chỉ chủ quan của bất cứ một bên nào cả. Mà vì vận động của thị trường hiện tại chưa hề cho thấy một dấu hiệu nào có thể đảo trend.