Thị trường cần thời gian để thiết lập giao dịch đẹp

Thị trường phiên nay kết phiên gần như không thay đổi điểm số, 1 số dòng cổ phiếu lead đoạn rồi chững lại và dòng tiền chạy sang các dòng midcap và penny. Đoạn rồi lỡ tàu, mình kêu mọi người chờ đợi nhịp chỉnh thì nay nó diễn ra rồi, nhưng chỉnh không có nghĩa là lao vào mua ngay.
Kế hoạch sắp tới mình đề cập trong video. Sau 1 trận thắng lớn có lẽ sẽ khá lâu nữa mới có điểm mua tiếp theo.