Thị trường chứbg khoán hôm nay ngày mai đi về đâu

Chứng với khoán chán không tả được, toàn đi ngược những gì mà đất nước đang và đã làm được. Mới có 2 tháng thôi mà đã chuẩn bị phải ra gầm cầu đề ờ rồi, cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, phiên ngày mai thứ 4 mà không hồi lại 30-40₫ thì đúng là gầm cầu cũng không có chỗ để ở tạm nữa…?

2 Likes

Dah âm bao nhiêu r bác

Sao cổ cứ đạp sàn vầy trời.điều tra ai bh

Giảm 8 điểm mà âm còn nặng hơn hqua. Sợ thật

40% của 1 tỷ rồi em đang đợi giải ngân thêm 1 tỷ giá thấp nữa

Mai em nghĩ hồi đv 30₫

Em nghĩ mai hồi đc 30₫

Chết penny midcap thôi. Blue đợt này k ảnh hưởng mấy

Đi vào lòng đất chỉ có cách nhah áp dụng hệ thống mới vào thì ndt mới bảo vệ dc tk của mình thôi bạn