Thị trường chứng khoán: Khi “cá con” làm nên chuyện

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại đầy bất ngờ với sự quay trở lại của các nhà đầu tư cá nhân trong nước, dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam lọt top thị trường tăng mạnh nhất châu Á trong năm 2023. Các tổ chức tài chính dự báo thị trường sẽ tiếp tục phát triển tích cực trong năm 2024 khi loạt yếu tố vĩ mô đã tích cực hơn. Tính chung cả năm 2023, các nhà đầu tư nội tung khoảng 18.000 tỷ đồng để gom ròng cổ phiếu, giúp giao dịch trên thị trường trở nên sôi động hơn.

Thông tin chi tiết: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thi-truong-chung-khoan-khi-ca-con-lam-nen-chuyen-116826.htm

10 Likes