Thị trường chứng khoán xoay vần như chong chóng, cổ phiếu ngân hàng miệt mài tăng giá