Thị trường chứng quyền 05/04/2024: Tâm lý bi quan đang bao trùm

, ,

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/04/2024, toàn thị trường có 26 mã tăng, 121 mã giảm và 20 mã tham chiếu. Khối ngoại quay lại mua ròng với tổng mức mua ròng đạt 169,700 CW.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/04/2024, toàn thị trường có 26 mã tăng, 121 mã giảm và 20 mã tham chiếu.

Độ rộng thị trường trong 20 phiên gần nhất. Đvt: Phần trăm (%)

Nguồn: VietstockFinance

Trong phiên giao dịch ngày 04/04/2024, bên bán tiếp tục dẫn dắt thị trường khiến phần lớn các mã chứng quyền giảm mạnh. Cụ thể, các mã chứng quyền lớn trong nhóm giảm giá là CTCB2302 , CMBB2306 , CHPG2309 CVIB2302 .

Nguồn: VietstockFinance

Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên 04/04 đạt 62.52 triệu CW, tăng 28.24%; giá trị giao dịch đạt 58.61 tỷ đồng, tăng 38.35% so với phiên 03/04. Trong đó, CHPG2326 là mã dẫn đầu thị trường về khối lượng với 2.96 triệu CW; CHPG2309 dẫn đầu về giá trị giao dịch với 4.76 tỷ đồng.

Khối ngoại quay lại mua ròng trong phiên 04/04 với tổng mức mua ròng đạt 169,700 CW. Trong đó, CVHM2317 CVPB2318 là hai mã được mua ròng nhiều nhất.

Công ty chứng khoán KIS , SSI , HCM , ACBS , VND hiện đang là các tổ chức phát hành có nhiều mã chứng quyền nhất thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG

Nguồn: VietstockFinance

lII. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá phù hợp với thời điểm khởi đầu là ngày 05/04/2024, mức giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính Phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CMWG2305 CHPG2321 hiện là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Những mã chứng quyền có effective gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở sẽ càng lớn. Hiện CHPG2328 CSTB2322 là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effective gearing cao nhất thị trường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

https://vietstock.vn/2024/04/thi-truong-chung-quyen-05042024-tam-ly-bi-quan-dang-bao-trum-1636-1174325.htm