Thị trường đã gần tiệm cần MA 200

Thị trường lần thứ 3 về test vùng 1058-1060 rồi tiếp tục hồi phục về cuối phiên đóng cửa xanh tại 1064.63.

Chỉ số nhìn chung vẫn sideway biên độ hẹp. Nhiều nhóm ngành đã có mức độ hồi phục khá mạnh nên độ rủi ro sẽ tăng nhiều hơn như nhóm chứng khoán và đầu tư công (đa số chứ không phải tất cả).

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng là điều chúng ta cũng nên quan tâm bên cạnh tình hình trần nợ của Mỹ và gần BCTC Quý 2 có thể không đẹp như nhiều người kỳ vọng rồi tình hình đáo hạn trái phiếu trong vài tháng tới con số khá lớn ở các DN Bất Động Sản.

Thị trường sideway thì vẫn có những cổ phiếu sẽ đi riêng nhưng việc lựa chọn hiện tại ngày càng khó khăn đòi hỏi thận trọng hơn.

P/S Fanpage: “Đầu tư chứng khoán cùng N.TK - Invest”