- Thị trường đã hồi phục như dự kiến và đóng tuần vượt đỉnh!

I. Thị trường

VNindex tăng 17.85 điểm tương đương 1.31% lên mốc 1,377.77 điểm trong phiên cuối tuần và vượt đỉnh cao mới.

Hệ thống Growth Investing đã dự báo thị trường còn tăng ít nhất 1 tháng nữa khi mới bước qua những ngày đầu tháng 6 và cũng dự báo Thị trường bước vào giai đoạn ngoài chân sóng nên sẽ diễn ra các phiên tăng giảm mạnh, thời điểm hiện tại Thị trường đã phản ánh chính xác dự báo.

Sau giai đoạn xác nhận Chân sóng đầu tháng 5 đến nay thị trường đã tăng hơn 120 điểm và hệ thống đã cảnh báo hạ tỉ trọng xuống còn 70% khi bước vào giai đoạn ngoài chân sóng.