Thị trường đã nóng chưa ? AE sum tụ

Thị trường chưa lập đỉnh, chưa nóng
Thị trường đi lên, rồi chỉnh rồi lại đi lên thôi
Mọi thứ vẫn bình thường, nghe lều báo , nghe mấy chiên za hô sập thì chịu
Buy hold to the moon , Nhận quà cuối năm thôi !

Cứ cổ đất mà hold , đất kéo năm sau