- Thị trường đang đúng xu hướng sau nhịp mua tập trung ngày 2/4!

19/4/2021

  • Thị trường đang đúng xu hướng sau nhịp mua tập trung ngày 2/4!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: HPG, HSG, STB, FPT, NKG, MWG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 19/4/2021- Thị trường đang đúng xu hướng sau nhịp mua tập trung ngày 2/4! - YouTube