Thị trường đang hội tụ rất nhiều yếu tố cho 1 đợt hồi phục mạnh

, ,

Thị trường hiện tại đang hội tụ nhiều yếu tố cho 1 đợt tăng tương đối mạnh trong thời gian tới.

1. Các cổ phiếu về vùng định giá hấp dẫn của các tổ chức lớn, thể hiện rõ ràng bằng việc nước ngoài vẫn đang đẩy mạnh mua ròng trong thời gian qua

2. Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm đang giảm mạnh hiện về dưới 4 mà trước e có mỗi quan hệ tỷ lệ nghịch với định giá cổ phiếu

3. Theo thống kê tỷ lệ tiền thật và margin ở các tài khoản chứng khoán thì sau 1 thời gian dài giảm này lại bắt đầu có tỉ lệ tăng, thể hiện 1 bên nào đó đã đang bắt đầu mua lại

4. Về mặt kỹ thuật, chỉ số thị trường chung cũng đã vượt lên khỏi kênh giảm. Kết hợp với rất nhiều cổ phiếu DIG, DXG, PHR cho tín hiệu phân kỳ rất mạnh trên các khung giờ ngày và tuần

Nên thời điểm này không thể chủ quan bởi kiếm được lợi nhuận trong thị trường sideway rất khó, phải lựa chọn thật kỹ cổ phiếu và đánh chắc tay.
image
image
image
image
image

1 Likes