Thị trường đang quá lạc quan về nhu cầu tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc?

Một số dự báo về nhu cầu dầu thô của Trung Quốc đã bị nghi ngờ bởi dòng chảy vào kho lưu trữ tính đến tháng 10 năm 2022. Sản lượng lọc dầu đã giảm từ mức kỷ lục 15,5 triệu thùng/ ngày trong tháng 9, phần lớn do lợi nhuận trong nước giảm trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu chậm lại và xuất khẩu giảm do các nhà máy lọc dầu vượt quá hạn ngạch. Tuy nhiên, 7 tháng còn lại đã chứng kiến lượng dự trữ bổ sung đủ lớn để bù đắp cho sự sụt giảm, với khoảng 680.000 thùng/ ngày. Trung Quốc không tiết lộ khối lượng dầu thô đầu ra và dầu vào trong kho dự trữ chiến lược và tồn kho thương mại, nhưng có thể ước tính bằng cách lấy tổng sản lượng dầu thô trong nước và nhập khẩu trừ đi khối lượng dầu thô đã qua tinh chế. Mô hình nhập khẩu dầu thô và chế biến tại nhà máy lọc dầu của Trung Quốc trong năm nay là mua thêm dầu thô khi giá thấp, tăng cường lọc dầu khi nhu cầu trong nước phục hồi và có hạn ngạch xuất khẩu, cho phép họ tận dụng lợi nhuận biên cao từ nhiên liệu ở châu Á, đặc biệt là dầu diesel.

Thông tin chi tiết: https://vietnambiz.vn/thi-truong-dang-qua-lac-quan-ve-nhu-cau-tieu-thu-dau-tho-cua-trung-quoc-202311218335430.htm