Thị trường đang rất tiêu cực

sáng nhìn ttck có vẻ tích cực nhưng sau đó là một loạt các mã giảm. Theo quan điểm cá nhân em thì nhà đầu tư bán chán đi và cầm tiền không biết làm gì,mua đất thì khong đủ rồi lại ôm tiền vào mua cổ phiếu ấy mà:))))