Thị trường điều chỉnh là lúc biết cổ nào khỏe

Chỉnh thì cứ chỉnh thôi 5% trong phiên là bình thường :ok_hand:


Call/■■■■ em để cùng trao đổi về thị trường: 0392 573 678 (Mr Nam)