Thị trường giảm sàn, kỳ vọng điều gì?

, , , ,

Em gửi ac video nhận định TT phiên hôm nay, trong video em nêu 1 số luận điểm chính khi đầu tư vào 1 nhóm ngành
vid dài 8p thôi, ac cho em xin 1 sub và 1 like nhé:

1 Likes

Kbc