- Thị trường giằng co, quan trọng nhịp mua!

7/4/2021

  • Thị trường giằng co, quan trọng nhịp mua!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: GMD, POW, HSG, NKG, FRT,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.
  • Quỹ đầu tư.

@Link xem lại live youtobe: 7/4/2021- Thị trường giằng co, quan trọng nhịp mua! - YouTube

1 Likes