- Thị trường giao dịch giằng co tại kháng cự 1200 điểm!

3/3/2021

  • Thị trường giao dịch giằng co tại kháng cự 1200 điểm!
  • Các mã cổ phiếu nổi bật: TDM, BWE, KSB, ANV, SCR, DCM, IDI, NKG,…
  • Chứng quyền.
  • Phái sinh.

@Link xem lại live youtobe: 3/3/2021- Thị trường giao dịch giằng co tại kháng cá»± 1200 điểm! - YouTube