Thị trường khá xấu


Thị trường khá xấu, NĐT nên bán cp. Đợi khoảng 1 tháng xem thị trường ntn

Có xác suất thị trường bật lên nhưng bật lên để bán còn xác suất thị trường giảm thì sẽ giảm khá nhiều. NĐT nên chọn phương án an toàn, cơ hội còn nhiều