Thị trường không xuống được nữa

Dòng tiền vào chứng, mãi lực đang tăng mạnh, không xuống được nữa. Chọn cổ phiếu tốt múc ngay…Dòng chứng khoán quý 1, các cổ phiếu lợi nhuận cao, chuẩn bị chốt cổ tức mà múc…Sáng múc chiều có thưởng tức thì.

Hôm nay cầm máu rồi, mai bung nóc nhé!