Thị trường mù, mời các bác vào báo Thanh niên gửi kiến nghị

Tình trạng giao dịch bị bịt mắt suốt 6 tháng nay mà không có một động thái thay đổi tích cực nào, càng lúc càng tệ hại và trầm trọng hơn. Các bác có bức xúc vào góp 1 tiếng nói thể hiện sự bức xúc của mình thì vào đây:
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/nha-dau-tu-chung-khoan-phan-no-de-nghi-lanh-dao-hose-tu-chuc-1395785.html

Lãnh đạo HOSE và bộ TC phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại của người đầu tư.

Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều

1 Likes