Thị trường ngày 19/05 và cổ phiếu quan tâm?

  • Thị trường retest đường trung bình, lực cầu bắt đáy chủ động nhưng lực cung cũng không kém.
  • Sự bật tăng của nhóm cổ phiếu ngân hàng tạo hiệu ứng.
  • Sau khi giải ngân KDH, bất ngờ quỹ đăng ký bán và cách xử lý của WinTrades?
  • Một vài ý tưởng cho thị trường ngày mai.